Opmerkelijke trends, innoverend onderzoek, vernieuwende inzichten. Je vindt ze op het TISP Smart Book.
Een steekproef van de publicaties vind je hier.

 • Het brede speelveld van DOI 
  Inzetten van DOI in digitaal rechtenbeheer en efficiënte, snelle licentiemodules
 • IP en de content supermarkt
  Een pleidooi voor digitale technologieën als tool om digitale content licensing te stroomlijnen en hoe dit opportuniteiten creëert voor samenwerking tussen uitgevers en ICT bedrijven.
 • Kinderboeken, dé trends
  Wat is de invloed van digitale technologie op het leesgedrag van kinderen?
 • Think Tank R&D in de boekensector
  Een gebrek aan financiële middelen of toegang tot subsidies, een beperkt afzet/taalgebied en een gebrek aan infrastructuur. Het zijn slechts enkele obstakels die de innovatieve doelstellingen van uitgevers in de weg staan.
 • Toegankelijkheid voor iedereen
  Europese uitgevers en overheden zetten in op toegankelijkheid van boeken voor mensen met een visuele handicap en leesbeperkingen.