TISP (Technology and Innovation for Smart Publishing) is een Europees netwerk dat een brug slaat tussen de boekensector en de ICT sector. Boek.be is partner in dit netwerk, samen met Europese organisaties (Federation of European Publishers, Digital Europe), internationale beurs organisatoren (Frankfurt Book Fair, London Book Fair, Bologna Fair) en diverse partners uit de Europese boekensector die een bijzondere link hebben met digital publishing.

TISP bouwt brug tussen boekensector en ICT sector

Hoe de dialoog tussen de uitgeef- en technologiesector faciliteren? Waar vindt men een plek om van gedachten te wisselen over technologie en innovatie rond digital publishing?
Het Europese netwerk TISP (Technology and Innovation for Smart Publishing) biedt een antwoord op deze vraag. Het TISP netwerk wil business innovatie aanmoedigen en synergieën creëren in zowel de uitgeef- als de technologiesector en tevens beleidsaanbevelingen uitwerken zowel op nationaal als op Europees niveau. Het netwerk wordt ondersteund door de Europese Commissie en aangestuurd door de Italiaanse uitgeversvereniging AIE.

De output van dit Europese netwerk wordt verzameld op het TISP Smart Book en bestaat uit informatie op het kruispunt van de boekensector en de ICT sector, zoals interessante events, internationale business cases, studies, projecten, opiniestukken van digital publishing experten, enz.  
Het Smart Book is een dynamisch boek dat wekelijks wordt aangevuld. Het richt zich op concrete business cases, zoals voorbeelden van samenwerkingen tussen de uitgevers en technologiepartners, ontwikkelingen van nieuwe technologische diensten binnen de boekensector, innoverende start-ups, initiatieven die de dialoog tussen de twee sectoren aanwakkeren en het in kaart brengen van concrete technologische oplossingen ten behoeve van de uitgevers.

Piero Attanasio, project coördinator van TISP voor de Italiaanse uitgeversvereniging (AIE) onderstreept het belang van dit initiatief: "Het Smart Book streeft ernaar om een synergie te creëren tussen deze twee werelden, een maatstaf te zijn voor innovatie en een platform te vormen waar analyses, inzichten en beleidsaanbevelingen kunnen gedeeld worden."

Het TISP project werd opgestart in 2013 en zal 3 jaar duren. TISP bestaat uit een consortium van 25 organisaties uit 13 landen. De coördinatie is in handen van AIE (Associazione Italiana Editori), de Italiaanse uitgeversvereniging. Het consortium wordt samengesteld door de koepelverenigingen van de betrokken sectoren, nl. FEP (Federation of European Publishers) en DigitalEurope, de organisatoren van de drie belangrijkste boekenbeurzen (de kinderboekenbeurs van Bologna, Frankfurt Book Fair en London Book Fair), 16 nationale belangenverenigingen (waaronder Boek.be) en 4 onderzoeksinstituten.

Wil je op de hoogte worden gehouden, schrijf je dan in om de nieuwsbrief te ontvangen via mail of volg TISP via Linkedin (TISP Linkedin group) of Twitter (@tispnetwork)

Je kan de hele tekst van de beleidsaanbevelingen hier downloaden.

Wil je je mening kwijt, heb je bijkomende suggesties of vind je dat er elementen ontbreken? Laat het ons weten en neem deel aan de think tank!
Stel je kandidaat of bezorg ons je suggesties door een mailtje te sturen naar Annemie Speybrouck (annemie.speybrouck@boek.be) of Evi Werkers (evi.werkers@boek.be).